پایگاه مالک اشتر کامیارانآموزش بدرود بسیجیان عادی به فعال در پایگاه مالک اشتر کامیاران

تاريخ : 1395/12/07 | | نویسنده : |

برگزاری کلاس احکام در ماه مبارک رمضان
توسط ماموستا ابوبکر احمدی در مسجد حضرت رسول(ص)


 تاريخ : 1396/03/29 | | نویسنده : |

برگزاری کلاس احکام در ماه مبارک رمضان
توسط ماموستا ابوبکر احمدی در مسجد حضرت رسول(ص)


 تاريخ : 1396/03/29 | | نویسنده : |

راهپیمایی 22بهمن 1395

پایگاه مالک اشتر شهرستان کامیاران


تاريخ : 1395/12/01 | | نویسنده : |
photo_2017-01-28_20-12-39.jpg

تاريخ : 1395/11/10 | | نویسنده : |

  1  2  • paper | پارک ایران | تازیانه